Hymn

1. Sztandar niesiemy Tobie szkoło
Wysoko wznieśmy go
Młodzieży Twojej wierne koło
W nim serc bijących sto.

Ref. Niech płynie pieśń
Niech radość trwa
W ten piękny dla nas dzień
W ten piękny dzień
Niech sztandar ten
Melodia ta
Przetrwają moment ten

2. Sztandar niesiemy Tobie Patronie
W nim hołd i podziw nasz
On naszych uczuć symbol trwały
Młodości naszej straż.

Ref.

3. Sztandar każdemu niech przypomina
Że Polski synem jest
Że ma nauką swą i pracą
Ojczyźnie oddać cześć.

Ref.