Grono pedagogiczne

kreatywna kadra.jpg
Dyrektor szkoły
mgr Edyta Skoczek
 
Wicedyrektor szkoły
mgr Renata Sokół
 
Religia
ks. Paweł Ciosmak
ks. Paweł Pruszkowski
 
Wychowanie przedszkolne
mgr Agata Janczak
mgr Katarzyna Makuch
 
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Karolina Mucha
mgr Anna Mróz
mgr Anna Pietura
mgr Agata Saran - Kurek
mgr Magdalena Śliwińska
 
Język polski
dr Urszula Furtak
mgr Anna Łyjak
mgr Paulina Paciorek
 
Język angielski
mgr Barbara Owczarz
mgr Anetta Tarłowska
mgr Małgorzata Grzesiowska
 
Język niemiecki
mgr Karolina Szczepańska
 
Matematyka
mgr Renata Sokół
mgr Aneta Kozak
mgr Małgorzata Bachanek
 
Informatyka
mgr Edyta Skoczek
mgr Małgorzata Bachanek
mgr Renata Sokół
 
Historia
mgr Urszula Furtak
 
Przyroda/Biologia
mgr Violetta Nowak
 
Geografia
mgr Blanka Kika
 
Fizyka
mgr Paweł Sadurski
 
Chemia
mgr Artur Grabarski
 
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Violetta Nowak
 
Wychowanie fizyczne
mgr Jarosław Lipnicki
mgr Michał Walendziak
 
Technika
mgr Jarosław Lipnicki
mgr Edyta Skoczek
mgr Małgorzata Bachanek
 
Muzyka
mgr Anna Grzesiak
 
Plastyka
mgr Anna Łyjak
 
Biblioteka
mgr Agnieszka Król
 
Psycholog
mgr Szymon Kotowski
 
Pedagog
mgr Zbigniew Szulowski - urlop
mgr Monika Rosnau-Wojas
 
Logopeda
mgr Edyta Szlendak
 
Nauczyciel współorganizujący
mgr Justyna Rosołowska
mgr Monika Maciejewska
mgr Agnieszka Kozak
mgr Elżbieta Makuch
mgr Magda Stawarska
 
Doradztwo zawodowe
mgr Edyta Skoczek
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Łyjak
 
Świetlica
mgr Grzegorz Zjawiony
mgr Blanka Kika
mgr Karolina Szczepańska
mgr Violetta Nowak
mgr Artur Grabarski