Kalendarium

kalendarium2023.jpg

Roku szkolnym 2023/2024 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 04.09.2023 r. a kończą 21.06.2024 r.

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych

zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji

śródroczna

17 stycznia 2024 r. 

roczna

12 czerwca 2024 r. 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

język polski

14 maja 2024 r. godz. 9:00

matematyka

15 maja 2024 r. godz. 9:00

język obcy nowożytny

16 maja 2024 r. godz. 9:00

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

13.09.2023 r. 

    15:30 

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy I - III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy IV - VIII

 

25.10.2023 r.

 

    16:15

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy I - III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy IV- VIII

22.11.2023 r.

    konsultacje od 18:05

 Konsultacje

 Klasy I-VIII

03.01.2024 r.

 

    16:15

 Spotkanie z wychowawcą (Spotkanie obowiązkowe)

 Klasy I-III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą (Spotkanie obowiązkowe)

 Klasy IV-VIII

 13.02.2024 r.

 

    16:15

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy I- III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy IV-VIII

 20.03.2024 r.

    16:15

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy I-III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy IV-VIII

24.04.2024 r.

 

    16:15

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy I-III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

 Klasy IV-VIII

29.05.2024 r.

 

    16:15

 Spotkanie z wychowawcą (Spotkanie obowiązkowe)

 Klasy I-III

    17:00

 Spotkanie z wychowawcą (Spotkanie obowiązkowe)

 Klasy IV-VIII

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

  • 14– 16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty);
  • 02.11.2023r.
  • 03.11.2023r.
  • 30.04.2024 r.
  • 02.05.2024r.
  • 31.05.2024r.