Kalendarium

kalendarium2023.jpg

Roku szkolnym 2022/2023 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2022 r. a kończą 23.06.2023 r.

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych

zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

ferie zimowe

16 – 29 stycznia  2023 r.

wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Terminy zebrań rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji

śródroczna

11 stycznia 2023 r. 
(oceny należy wystawić do 9 stycznia 2023 r.)

roczna

 14 czerwca 2023 r. 
(oceny należy wystawić do 9 czerwca 2023 r.)

Terminy egzaminu ósmoklasisty

język polski

23 maja 20223r. godz. 9:00

matematyka

24 maja 2023 r. godz. 9:00

język obcy nowożytny

25 maja 2023 r. godz. 9:00

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

12.09.2022 

16.00 

Spotkanie z wychowawcą 

Oddział przedszkolny (OP)

10.09.2022 

16.15

 Spotkanie z wychowawcą 

Klasy I

20.09.2022 

17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

Klasy IV- VIII

26.10.2022

16:15

 Konsultacje

Klasy I-VIII

07.12.2022 

16:15

 Konsultacje

Klasy I-VIII

 01.02.2023

16:15

 Spotkanie z wychowawcą 

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

Klasy I-III

 01.02.2023

17:00

 Spotkanie z wychowawcą 

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

Klasy IV- VIII

 29.03.2023

16:15

 Konsultacje

Klasy I-VIII

 31.05.2023

16:15

Spotkanie z wychowawcą 

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Klasy I-III

 31.05.2023

17:00

Spotkanie z wychowawcą 

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Klasy I-VIII

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

  • 23– 25 maja 2023r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty);
  • 14.10.2022r.
  • 31.10.2022r.
  • 02.05.2023r.
  • 04.05.2023r.
  • 09.06.2023r.