Stołówka

dzieci jedzą obiad.jpg

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

OGŁOSZENIE OBIADOWE

 1. Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie przelewem na indywidualne konto bankowe ucznia.
 2. Koszt jednego obiadu dla ucznia klas 1-8 wynosi 6,00 zł
 3. Koszt obiadów za STYCZEŃ 2024 r. od 02 do 26 stycznia – 19 dni

        FERIE ZIMOWE od 29 stycznia do 11 lutego

UCZNIOWIE – 19 x 6,00= 114,00 zł,

PRACOWNICY – 19 x 14,00= 266,00 zł,

 1. Wpłaty za obiady należy dokonać  :

–  klasy 1-8  oraz pracownicy szkoły od 02.01- 05.01.2024 r.

 1. W kolejnych miesiącach obiadowych przelewu należy dokonać do 5 dnia następnego miesiąca. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata. Przy wpłatach po terminie obiady będą wydawane od dnia w którym wpłynęła opłata( decyduje termin wpływu na konto szkoły).
 2. W przypadku nieobecności dziecka w szkole proszę zgłaszać odwołanie obiadów przez system iOPŁATY lub telefoniczne do pani intendentki tel. 81 458 65 41 nie później niż do godz. 8.30 danego dnia. Po godzinie 8.30 obiad odliczany będzie od następnego dnia.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW OD INTENDENTA

 1. Proszę o terminowe dokonywanie płatności za obiady na indywidualne konta uczniów i pracowników szkoły!

 2. W tytule przelewu proszę ZAWSZE wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 3. Po złożeniu deklaracji korzystania ze stołówki wydawana zostanie uczniowi elektroniczna karta obiadowa.

 4. Pierwsze egzemplarze kart obiadowych będą wydawane bezpłatnie. Opłata w wysokości 13,53 zł (przelewem na konto główne szkoły),będzie pobierana w przypadku wydania duplikatu za zagubioną lub uszkodzoną kartę.

 5. Karta będzie własnością ucznia przez cały okres nauki, dlatego należy ją chronić przed uszkodzeniem. Dzieci, które ukończyły przedszkole lub zmienią szkołę mogą posługiwać się tą samą kartą.

 6. Obiad można pobrać tylko raz dziennie i jego wydanie jest rejestrowane w systemie informatycznym www.iopłaty.progman.pl

 7. Rodzic, po zalogowaniu się do programu IOPŁATY na konto dziecka do Panelu Rodzica, będzie miał możliwość odwołania obiadu.

 8. Dziecku, które w danym dniu zapomni karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji przez intendenta lub pracownika kuchni.

 9. Fakt zgubienia karty należy niezwłocznie zgłosić Pani intendentce.
  Zagubiona karta zostanie zablokowana, a dziecko nadal będzie miało możliwość korzystania z obiadów.

 10. Jeśli karta nie zostanie odnaleziona, konieczny będzie zakup nowej karty dla dziecka.

 

Kontakt telefoniczny do Pani Intendentki – tel. 81 458 65 41