Rada rodziców

rada rodziców.jpg

ROK SZKOLNY 2023/2024

KINGA MANOWIEC - przewodniczący

(kinga.manowiec@op.pl)


AGNIESZKA OLEKSIEWICZ - zastępca


MAGDALENA ŁASZCZ - KOZAK - skarbnik

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 

Szanowni Państwo, Rada Rodziców działająca przy naszej szkole ma nowy numer rachunku bankowego. Prosimy, aby wszelkie wpłaty dokonywane były

na rachunek nr: 27 1020 3219 0000 9402 0189 0573

prowadzony przez PKOBP.

Jednocześnie przypominamy, że dobrowolna składka na działalność rady rodziców w roku szkolnym 2023/24 wynosi 30 zł.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie uregulowania składki do wpłacenia jej na podany wyżej rachunek bankowy.

Z wyrazami szacunku Przewodnicząca Rady Rodziców - Kinga Manowiec.