WIELKANOCNE MALOWANKI W ŚWIETLICY

pisanki 1.JPG

Polskim zwyczajem wielkanocnym kultywowanym od wielu pokoleń jest malowanie jajek. „Świetliczaki” zostały zapoznane ze sposobem ozdabiania jaj techniką batikową. Poznały też dawne symbole graficzne, którymi na Lubelszczyźnie ozdabiano jajka wielkanocne. Technika batikowa to bardzo pracochłonny ale dający dzieciom ogromną radość sposób ozdabiania. Roztapianie wosku nad płomieniem świecy i nanoszenie skomplikowanych wzorów wywołało ogromne zainteresowanie i kreatywność. Prace zostały przekazane na wojewódzki konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

Wychowawczynie świetlicy: Janina Mazurkiewicz, Emilia Sołtysiak