Święto Patrona

Kopernik.jpg

Na drugim piętrze nauczyciele wraz z uczniami edukacji wczesnoszkolnej stworzyli piękną dekorację nawiązująca do Mikołaja Kopernika, jego życiorysu  i jego zasług. Święto Patrona było okazją do usystematyzowania wiedzy o Układzie Słonecznym. Nie zabrakło poszukiwań wizerunku Patrona na terenie całej szkoły jak również piosenek i wierszyków w wykonaniu Najmłodszych.