Media a prawa dziecka

dzieci uzupełniaj akartę pracy.jpg

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że każde dziecko ma swoje prawa, których nikt nie może im odebrać. W kontekście mediów okazało się to prawo do informacji, z którym łączą się m.in. prawo do swobodnej wypowiedzi czy wymiany informacji.

     Nasi słuchacze na wstępie zostali zapoznani z definicją  prawa, czyli zbiorem zasad, które podpowiadają nie tylko dorosłym, ale także i dzieciom, jak postępować. Zatem informują nas o tym, co możemy robić, a czego nie możemy oraz czego nikt nie może nam zabronić (np.: odpoczynku, nauki czy wyrażania swojego zdania). Dzieci chętnie wzięły udział w dyskusji, czym potwierdziły, że znają prawa oraz wiedzą, że istnieją ich różne rodzaje. Wybrane osoby rozwiązały i to bez większych problemów szyfr znaków, w którym ukryty został wyraz prawo.

     Uczniowie   z uwagą wysłuchali wiersza ,,Dziecięce prawa”, dzięki któremu przypomnieli sobie swoje prawa. Starali się własnymi słowami omówić znaczenie każdego z nich. Następnie stworzyli obrazkową gwiazdę pokazującą, czym jest prawo do informacji. W ramach przeprowadzonej lekcji przypomnieliśmy także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

     Na zakończenie zwróciłyśmy uwagę dzieci na to, jak ważne jest, aby każdy na co dzień pamiętał o swoich prawach i korzystał z nich. Nie możemy zapominać także o tym, że inni również posiadają te same prawa. Stąd tak istotne jest, aby szanować prawa drugiego człowieka.

                                                                                                                  Agnieszka Kozak

                                                                                                                   Emilia Sołtysiak

                                                                                                                   Karolina Szczepańska