Cyfrowe opowieści obrazkowe

mega misja.png

W jaki sposób możemy wykorzystać narzędzia cyfrowe na potrzeby własnej ekspresji twórczej? Na ostatnich zajęciach z programem edukacyjnym Mega Misja nasi pierwszoklasiści mieli okazję, aby się o tym przekonać. Ich zadaniem było zbudować opowieść za pomocą cyklicznych i powiązanych ze sobą obrazków. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każdy otrzymał kredki i pustą kartkę, po to, aby stworzyć obrazkowy plan. Grupa pierwsza została zapoznana z ,,Opowieścią o czarodzieju, który zaprzyjaźnił się z Psotnikiem”, grupa druga otrzymała ,,Opowieść o ucieczce Psotnika z piórnika Julki”. Po wysłuchaniu tekstów uczniowie z obu grup z zapałem przystąpili do pracy. W krótkim czasie powstały wspaniałe obrazkowe historie. Pozostało już tylko gotowe prace ułożyć w odpowiedniej kolejności, uwzględniając przy tym początek, rozwinięcie i zakończenie. Ostatnim etapem była próba opisania tego, co przedstawiają poszczególne obrazki. Okazało się, że reprezentanci każdej z grup bez problemu wymieniali kolejne zdarzenia i szczegółowo o nich opowiadali. Okazało się, że wszystkie obrazki zostały poprawie odczytane, a opowieść dobrze zrozumiana.

     Kolejne już zajęcia możemy zaliczyć do niezwykle udanych i owocnych. Dzieci udowodniły, że potrafią uważnie słuchać, skonstruować ciekawy plan i stworzyć własną obrazkową opowieść.

                                                                                                                   Agnieszka Kozak

                                                                                                                    Emilia Sołtysiak

                                                                                                                   Karolina Szczepańska