Szkolny konkurs informatyczny realizowany w ramach “Dnia Bezpiecznego Internetu”

Bierzemy udział DBI.jpg

Regulamin szkolnego konkursu realizowanego w ramach “Dnia Bezpiecznego Internetu” 

dbi-768x340.jpg

Cele konkursu: 

  • promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z internetu; 
  • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń; 
  • rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

 

Zasady konkursu: 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

  • klasy I - III  - wykonanie książeczki obrazkowej. 

Temat przewodni pracy "Zasady korzystania z Internetu”.  

Technika dowolna (rysunek, wyklejanka, malarstwo, wycinanka, itp.) Format pracy A5. 

  • klasy IV - VIII - wykonanie plakatu tematycznego. 

  Temat przewodni pracy “Nie daj się złapać w sieć”. Technika dowolna (rysunek, wyklejanka, malarstwo, itp.).  Format pracy A3. 

 

Każda praca powinna zawierać imię, nazwisko i klasę autora pracy. 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: wartość merytoryczna, oryginalność, ciekawy sposób wykonania, różnorodność zastosowanych sposobów przekazu.  

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do pani Małgorzaty Bachanek do dnia 13 marca 2023 roku.