ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

miko.png

CELE KONKURSU: 

  1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
  2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych;
  3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernikaw Puławach.
  2. Zadaniem uczestników jest

przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim  

lub 

wykonanie świątecznego drzewka w formacie A3 dowolną techniką z wykorzystaniem słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (np.: nazwy ozdób itp.) 

 

  1. 3. Prace uczestników będą oceniane przez komisję, która będzie uwzględniać:

- zgodność z tematem; 

- ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy; 

-oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania; 

- poprawność językową. 

 

Zdjęcia prac prosimy przesyłać drogą mailową na adres kjodlowska@wp.pl lub agnieszkakozak1@gmail.com do 18.12.2020r.