V Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

czerniak - ulotka.png

Nasza szkoła nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach na wniosek Wiceprezydent Beaty Kozik dołączyła do współtworzenia V Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie.  

W klasach VII i VIII na lekcjach biologii, godzin wychowawczych, spotkań z pielęgniarką lub pedagogiem będą przybliżone  kwestie zdrowotne, tj. zagrożenia nowotworem typu „czerniak”.  

Uczeń naszej szkoły będzie potrafił stosować profilaktykę zdrowotną, rozpoznawać pierwsze symptomy choroby oraz szukać wczesnej skutecznej pomocy w razie zaistnienia niepokojących objawów.  

Materiały na których będą pracowali nauczyciele i uczniowie: 

https://onkosys-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/michal_siwik_teams_pib-nio_pl/EiKKxdci0CNNlfuxvPiLYdgBQz3A0fE0KKAq_MQsdLWVHw 

 

 

Pliki do pobrania