SUKCES Marysi i Mikołaja w I Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym „Niezwykli, godni pamięci”!!!

1.jpg

Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny „Niezwykli, godni pamięci” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach został rozstrzygnięty. Konkursu był objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Puławy Pana Pawła Maja oraz Pani Teresy Misiuk - Lubelskiej Kurator Oświaty. Na konkurs wpłynęło łącznie 41 prac plastycznych uczniów szkół województwa lubelskiego. Decyzją Jury uczniom z naszej szkoły przyznano:

w kategorii plastycznej klasy 0-3

2. miejsce - Mikołaj Sekściński -Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

3. miejsce - Maria Węglarz -Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach.

Prace powstały pod kierunkiem wychowawczyń świetlicy Janiny Mazurkiewicz i Karoliny Szczepańskiej.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Wychowawczynie świetlicy