Stacja = Edukacja

image13.jpeg

Najlepiej i najdłużej zapamiętujemy to, co sami zrobimy, czego sami doświadczymy. W naszej szkole, działającej w nurcie #budzącejsięszkoły, korzystamy w wielu metod aktywizujących. W tym tygodniu uczniowie z klasy 3A pracowali metodą stacji dydaktycznych, zwaną także „podróżą z przygodami”. Umożliwiła ona zdobywanie wiedzy przez wspólne doświadczanie. Uczniowie, pracując w grupach, wykonywali zadania przygotowane przez nauczyciela na stanowiskach (stacjach). Metoda stacji zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, głównie dlatego, że dostarcza im wielu pozytywnych emocji.
Metoda stacji ma wiele zalet. Największą z nich jest pobudzanie aktywności wszystkich uczniów przez cały czas trwania lekcji. Rola nauczyciela jest zminimalizowana. Metoda ta daje uczniom poczucie przynależności do grupy, możliwość wykazania się inicjatywą, szansę odniesienia sukcesu. W małej grupie pracują nawet ci uczniowie, którzy nie osiągają najlepszych wyników w nauce, a którzy dzięki kolegom czują się pewniej i czerpią od nich wiedzę. Uczniowie, pracując w grupach, zdobywają umiejętności współpracy z innymi, respektowania przyjętych zasad i rozwijają umiejętność komunikowania się. Ogromne znaczenie ma także wartość integracyjna oraz zabawowy charakter tego sposobu uczenia się. Przygotowane pomoce dydaktyczne uaktywniają wiele kanałów przyswajania wiedzy przez uczniów. My ćwiczyliśmy szereg sprawności: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, pisanie, mówienie, liczenie, śpiew, sprawność fizyczną, wyciąganie wniosków z obserwacji, argumentowanie, czy umiejętność wyszukiwania i weryfikacji informacji.
A jakie umiejętności będą Waszym celem w „podroży z przygodami”?