OGŁOSZENIE OBIADOWE

stołówka szkolna.jpg

OGŁOSZENIE OBIADOWE

 1. Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto

Getin Noble Bank  47 1560 1195 2311 0975 4869 0001

 1. Koszt jednego obiadu dla ucznia klas 1-8 wynosi 4,40 zł
 2. Koszt obiadów za PAŹDZIERNIK 2021r 

  UCZNIOWIE – 21 x 4,40= 92,40 zł, 

  PRACOWNICY – 21 x 11,50= 241,50 zł, 

  ODDZIAŁ ZEROWY- wpłaty po zakończonym miesiącu 

 1. Wpłaty za obiady należy dokonać  od 27.09- 29.09.2021r..
 2. W kolejnych miesiącach obiadowych przelewu należy dokonać najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków tzn. jeśli miesiąc ma 30 dni- wpłaty proszę dokonywać 27,28 lub 29. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata. Przy wpłatach po terminie obiady będą wydawane od dnia w którym wpłynęła opłata( decyduje termin wpływu na konto szkoły).
 3. W przypadku ZGŁOSZONEGO odpisu KWOTĘ WPŁATY należy uzgodnić z intendentką ( tel. sekretariat szkoły 81 458 65 55)
 4. W przypadku nieobecności dziecka w szkole proszę zgłaszać odwołanie obiadów do

sekretariatu szkoły tel. 81 458 65 55 nie później niż do godz. 8.00 danego dnia

Po godzinie 8.00 obiad odliczany będzie od następnego dnia. Nie wydajemy obiadów w menażki w przypadku nieobecności ucznia w szkole.

 1. Kartki obiadowe zostaną przekazane uczniom.