„Kredowa” matematyka z klasą integracyjną 3a

7c86ff55-2bb8-4a6b-88c7-f7d79ccd919f.jpeg

Zabawy z wykorzystaniem kredy na chodniku, choć często kojarzone z małymi dziećmi, potrafią przynieść radość także tym starszym, zwłaszcza gdy stają się narzędziem nauki. Taki właśnie charakter miały niedawne zajęcia z edukacji matematycznej na boisku szkolnym, gdzie uczniowie z entuzjazmem podjęli się rozwiązywania działań matematycznych kredą po asfalcie.

Po pierwsze, ta nietypowa forma zajęć promowała aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu. Zamiast siedzieć w szkolnych ławkach, uczniowie mogli swobodnie poruszać się po boisku, co nie tylko przyczyniało się do lepszej koncentracji, ale również sprzyjało zdrowiu i ogólnemu samopoczuciu.

Po drugie, pisanie kredą po chodniku stymulowało zmysł dotyku i wzroku, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu pojęć matematycznych poprzez działanie zmysłami. Wizualne prześledzenie krok po kroku rozwiązywania zadania mogło być bardziej angażujące niż tradycyjne metody na tablicy czy w zeszycie.

Po trzecie, taka forma zajęć sprzyjała kreatywności i innowacyjności w podejściu do nauki. Uczniowie mogli eksperymentować z różnymi sposobami rozwiązywania problemów matematycznych, co rozwijało ich umiejętność myślenia analitycznego i logicznego.

Wreszcie, uczestnictwo w zajęciach na boisku mogło zwiększyć motywację do nauki matematyki poprzez pozytywne skojarzenia z aktywnością na świeżym powietrzu i niekonwencjonalną formą zajęć.

Link do filmiku z zajęć:

https://youtu.be/yS_5jW1soU4