Konkurs literacki „LIST DO NASZEGO PATRONA - MIKOŁAJA KOPERNIKA"

kopernik.png

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ „LIST DO NASZEGO PATRONA - MIKOŁAJA KOPERNIKA”

 

 Z okazji 550 rocznicy urodzin i 480 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie nt.: „List do naszego patrona – Mikołaja Kopernika”.

Zastanów się, co chciałbyś/- łabyś mu przekazać, za co podziękować, być może o coś zapytać. Może coś zaciekawiło Cię w życiorysie Wielkiego Polaka, a może zechcesz się podzielić wiedzą na temat jego odkryć, pracy i nauki. Być może chcesz go naśladować... Zastanów się nad odpowiedzią i przystąp do konkursu! :-)

 

Cele konkursu:

·        Upamiętnienie pamięci Wielkiego Astronoma.

·        Propagowanie wkładu w rozwój nauki.

·        Popularyzowanie gatunku literackiego jakim jest list.

·         Rozwijanie twórczej aktywności dziecka, wrażliwości i wyobraźni.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Naszej Szkoły Podstawowej i polega na napisaniu listu do Mikołaja Kopernika.

2. List może być napisany prozą lub wierszem i ozdobiony rysunkami.

3. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.

4. Tekst należy napisać odręcznie.

5. Pracę, dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, trzeba dostarczyć do Organizatora (sala nr 201).

6. Pracę należy dołączyć w zaklejonej kopercie, zawierającej dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasę autora oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia).

7. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora.

8. Prace zostaną ocenione pod względem:

·        nawiązanie do tematu konkursu,

·        twórczy charakter utworu,

·        poprawność stylistyczna i językowa,

·        poziom literacki pracy,

·        samodzielność i oryginalność,

·        ogólna estetyka pracy.

 

9. Jury przyzna trzy nagrody I, II, III miejsce w kategorii klas:

I

II-III

IV – VIII

 

9. Od decyzji komisji nie ma odwołania

10. Prace konkursowe należy złożyć do 15.02.2023 r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.02.2023 r.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację prac konkursowych.

13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i zostaną wykorzystane w celach promocyjnych szkoły.

 

 

Organizatorzy: 

Karolina Mucha

Monika Maciejewska

 

Jury:

Urszula Furtak

Agnieszka Król

Monika Maciejewska

Karolina Mucha