I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

konkurs retoryczny.jpg

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w bieżącym roku szkolnym organizuje dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkurs tematyczny pod nazwą ,,Ogólnopolski Konkurs Retoryczny". Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny może stanowić zachętę dla dzieci i młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa. Konkurs  składa się z trzech etapów: etap  I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski. Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2021 r. - kwiecień 2022 r. Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).
Ogólnopolski koordynator konkursu- st. wiz. Ewa Walczak tel. 81-538-52-44
Wojewódzki koordynator konkursu- wiz. Agnieszka Sadowska tel. 81-538-52-47

Szczegółowe informacje na stronie Konkursu: https://konkursretoryczny.lscdn.pl