Glottodydaktyka

glottodydaktyka.jpg

Glottodydaktyka to system edukacji językowej i matematycznej dzieci opracowany przez profesora Bronisława Rocławskiego. Jest on ukierunkowany przede wszystkim na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opracowany system odwołuje się do konkretnej wiedzy lingwistycznej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej. Oznacza to, że pozwala patrzeć na dziecko sposób globalny i na drodze planowania jego rozwoju uwzględnia wszystkie jego potrzeby. W Glottodydaktyce nauka pisania towarzyszy nauce czytania. Muszą one jednak być poprzedzone okresem przygotowawczym. Jego długość jest różna i zależy od potrzeb dziecka. Wczesne rozpoczęcie działań przygotowawczych niesie ze sobą szereg korzyści. Podnosi m.in. szanse na wykrycie czynników mogących stanowić utrudnienia na drodze do osiągnięcia sprawności w czytaniu i pisaniu. WDzieci uczą się wiązania świata głosek ze światem liter oraz doskonalą niezbędny dla prawidłowego opanowania czytania proces syntezy i niezbędny dla prawidłowego pisania proces analizy. W Glottodydaktyce mamy do czynienie z podziałem liter na podstawowe i nie podstawowe – czarne i czerwone. Znacznie ułatwia to naukę poprawnego czytania i pisania. Metoda profesora Rocławskiego sprawdza się jednak nie tylko jako kompletny system edukacyjny, który zabezpiecza dzieci przed doświadczeniem niepowodzeń szkolnych. Znajduje ona również swoje zastosowanie jako metoda terapeutyczna w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czy z zaburzonym rozwojem mowy. Stymulacja taka w postaci wspólnych zabaw z pewnością przełoży się na sprawne przygotowanie dziecka do czytania, pisania i liczenia oraz pozwoli mu osiągać sukcesy na ścieżkach edukacji w edukacji wczesnoszkolnej. Troska o rozwój dzieci i poszukiwanie nowatorskich i efektywnych metod edukacyjnych, które z sukcesem wspierać będą ten rozwój jest niezwykle ważnym zadaniem pedagogów i placówek edukacyjnych. Dlatego my sięgamy po glottodydaktykę.