Biegające dyktando

dyktando.jpg

Przygotowanie: większą grupę dzieci dzielimy na kilka zespołów/par. W wyznaczonym miejscu pokoju/sali/korytarza/terenu umieszczamy wcześniej przygotowane dyktanda. Wszystkie dyktanda są takie same i jest ich tyle, ile uczestników lub drużyn. Zdania są ponumerowane i każde zapisane jest w nowej linijce. Dyktando zawiera tą samą ilość zdań dla pojedynczych zawodników, bądź drużyn. Po przeciwnej stronie pokoju/sali/terenu zaznaczamy linię startu, na której ustawiają się w odstępie uczestnicy/ zespoły. Każdy uczestnik / drużyna ma kartkę i długopis. W naszym przypadku miejscem startowym była ławka, a drużyny, to pary zawodników.

Przebieg zabawy: Na sygnał startu uczestnik/pierwsza osoba z każdej drużyny biegnie do dyktanda, zapamiętuje pierwsze zdanie i pisownię wyrazów, a następnie wraca do linii startu i zapisuje to zdanie na kartce. Gdy skończy, odkłada długopis i startuje ponownie - zadaniem jest zapamiętanie i zapisanie drugiego zdania i tak do ostatniego zdania. W przypadku drużyny, gdy pierwszy zawodnik odłoży długopis, to startuje druga osoba – ma zapamiętać i zapisać 2 zdanie, 3 osoba – ma 3 zdanie i tak do ostatniego zawodnika. Powinna wygrać osoba/drużyna, która będzie najszybsza i zrobi najmniej błędów, ale my postawiliśmy nie na wzajemna rywalizację, a na utrwalenie zasad ortograficznych, ruch, śmiech, ćwiczenie pamięci i na zgodną współpracę. Dlatego dyktanda były samodzielnie sprawdzone przez uczniów, a wyniki poprawnej pisowni znane tylko danej drużynie. Przy tej formie zabawy, uczniowie uczą się od rówieśników, maj okazję pomóc sobie nawzajem i sprawdzić swoje umiejętności. Efekt końcowy to informacja zwrotna co potrafię, a nad czym jeszcze warto popracować.

Zasady tej pouczającej zabawy, mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb psychofizycznych dzieci, ich liczebności i charakteru grupy. My również pozwoliliśmy sobie na pewne zmiany i czekamy na następną ortograficzna przygodę