BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

słuchawka telefoniczna.png

 

Kiedy są problemy i jesteś sam, jest ktoś, kto może wysłuchać, poradzić, pomóc. Nie ma telefonów nieważnych, błahych, wszystkie rozmowy są istotne.

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

   800 12 12 12   

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

116 111
TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM 

116 123

CZYNNY CODZIENNIE OD GODZ. 14.00 DO 22.00

TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH

22 484 88 04

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OD GODZ. 11.00 DO 21.00

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

800 120 002
TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE)  

800 108 108

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 14.00 DO 20.00

TELEFON ZAUFANIA „UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”

800 889 880

CZYNNY CODZIENNIE OD GODZ. 17.00 DO 22.00

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO  800 702 222
TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

800 100 100

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 12.00 DO 15.00

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS 

801 888 448 
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

800 199 990

CZYNNY CODZIENNIE OD GODZ. 16.00 DO 21.00

Zasada A B C D: A – anonimowo, B – bezpłatnie, C – chętnie, cierpliwie, D – dyskretnie