„ Drużyna SIR PET-ERA”

sir peter- rysunek przedstawiający logo akcji.jpg

Nasza szkoła przystąpiła do programu „ Drużyna SIR PET-ERA”. Jest to akcja społeczno-edukacyjna, która powstała z troski o środowisko. Jej celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. 

Wszyscy uczniowie szkoły są włączeni w realizację  projektu.  

Na lekcjach wychowawczych, przyrody, biologii będziemy pracować na opracowanych już scenariuszach zajęć ale też będziemy opracowywać własne materiały do projektu. Efektem naszej kilkumiesięcznej pracy będzie stworzenia prac plastycznych w formie gazetek tematycznych i plakatów oraz nakręcenie filmu edukacyjnego.  

Zachęcamy też rodziców do włączenia się w akcję.  

Projekt Re_kologia prowadzony jest przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. we współpracy z PepsiCo Polska. Ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie segregowania odpadów u pokolenia młodzieży szkolnej oraz ich rodzin.