Nasze polskie tradycje - spotkanie z panią Magdą z Biblioteki Miejskiej

grupa dzieci prezentuje swoje prace z papieru.jpg

Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, wierzenia i poglądy. Polska jest niezwykle w nie bogata. Topienie Marzanny, sianko pod obrusem w czasie wigilii, ale także koronczarskie wyroby z Koniakowa czy sławne wycinanki kurpiowskie. Mróweczki również spróbowały techniki wycinania, składania, choć nie tak skomplikowanych jak na Kurpiach, ale w ten sposób poznamy niektóre z tradycji polskich. Pod okiem pani Moniki i Magdy stworzyły piękne kompozycje kwiatowe z papieru.