"Granie na ekranie"

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pn. Granie na ekranie, realizowanym przez Fundację Dbam o mój z@sięg. Celem przeprowadzenia badania jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania

Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Udział w badaniu może wziąć uczeń, który uczęszcza przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej.  Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

W ramach projektu  szkoła będzie mogła zgłosić swoich uczniów na szkolenia dla wolontariuszy akcji „Granie na ekranie”, które odbędą się w każdym województwie.

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej:
https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania pn. Młodzi Cyfrowi obrazującego stosunek polskiej młodzieży do internetu, smartfonów i nowych technologii.

Raport do pobrania pod linkiem: https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Załączniki do pobrania