Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

ppczy3.jpg

 

narodowy program rozwoju czytelnictwa.jpg

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.       

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

     

      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach

  • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   -12 000 zł
  • Kwota wkładu własnego - 3 000 zł
  • Całkowity koszt realizacji zadania -15 000 zł