ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI

wytyczne1.jpg

ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI

Konsultacje klas VIII

Ważne informacje!

  • W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny;

  • Do szkoły uczniowie wchodzą i ze szkoły wychodzą przez szatnię. W szatni uczeń zachowuj dystans społeczny;

  • Uczeń bezwzględnie stosuj zasady higieny: myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust;

  • Uczeń przynosi do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.