Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w III edycji ogólnopolskiej kampanii WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA organizowanej przez UNICEF

wszystkie kolory świata.jpg