REKRUTACJA 2024/2025

34b307cd-607f-4a73-b89a-53fc682c3441.jpg

Zgodnie z zasadami rekrutacji, dnia 8 kwietnia 2024 r. została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia woli.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych - „zerowych” składają w sekretariacie oświadczenie woli w formie papierowej od 9 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.

Rodzice przyszłych uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oświadczenie woli w systemie elektronicznej rekrutacji do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00.

Szanowni Rodzice, już teraz możecie zapewnić dziecku miejsce w naszej przyjaznej i wszechstronnej społeczności szkolnej.

Z radością zapraszamy!

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Samorząd Uczniowski