Poczytaj mi przyjacielu!

chłopiec czyta książkę grupie zerówkowiczów.jpg

Pod patronatem Zespołu ds. wolontariatu, od października trwa w naszej szkole akcja "Poczytaj mi, przyjacielu". Jest to program zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego uczniowie klas starszych, czytają książki najmłodszym. Dzięki uczestnictwu w programie, najmłodsi uczniowie mają okazję, w inny niż zwykle sposób rozwijać swoje kompetencje czytelnicze. 

Brakiem tremy przed zaprezentowaniem literatury dziecięce wykazali się pierwszoklasiści, systematycznie uczęszczając do swoich młodszych kolegów i koleżanek z grupy Mróweczki. Kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie.

Pierwszoklasiści często samodzielnie wybierają teksty do prezentacji Zerówkowiczom, uwzględniając swoje umiejętności czytelnicze i zainteresowanie 6-latków. Takie spotkania to także okazja do wspólnych rozmów, rysowania, śpiewania.

Zerówkowicze trenują umiejętność uważnego słuchania i również rozbudzają potrzebę nauki literek, a wkrótce samodzielnego czytania. Spotkania są także motywacją dla 6-latków, które już potrafią czytać by również prezentować czytane teksty koleżankom i kolegom.

Nasza akcja pobudza wyobraźnię, zdobywanie wiedzy, a także rozwija kreatywność i wzbogaca słownictwo. Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Te pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Dlatego nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, ale mamy nadzieję, że poszerzymy szeregi przyjaciół książki o uczniów ze starszych klas.