Ogólnopolski Projekt Ekoludek

EKO LUDEK LOGO.jpg

Zerówkowicze i Pierwszoklasiści biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Eko Ludek”, który jest odpowiedzią na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie tej postawy, najmłodsi uczniowie naszej szkoły rozpoczynają już od najmłodszych lat.

Projekt stawia na przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku. Pozwala na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany przyrodnicze, których sprawcą jest człowiek. Zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt, oraz przyzwyczaja dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku.

Poprzez realizację zadań projektu u uczniów kształtuje się wrażliwość estetyczna. Nauczyciele starają się stwarzać jak najwięcej sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku. Mamy nadzieję, że projekt zasieje u dzieci ziarenko wrażliwości na piękno przyrody, z którego z czasem wyrośnie piękny kwiat.