Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? Dla klasy 4

fb_logo_2019.jpg

Ogólnopolski projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w Klasie pod Honorowym Patronatem
Ministra Edukacji i Nauki.
W ramach projektu na zajęciach kształtowane są kompetencje społeczne. W trakcie tych
zajęć uczniowie dowiedzieli się, czym są emocje, jak sobie z nim radzić, a także jak
nawiązywać wartościowe relacje i myśleć kreatywnie. Uczniowie uczyli się również jak
pracować w zespole oraz komunikować się z innymi.