Stypendystka programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”

lubelskie wsparcie uzdolnionych.jpg

Uczennica kl. 8a, Urszula Solan, otrzymała stypendium  z programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”, realizowanego przez Marszałka Lubelskiego, skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych lub matematyki.