Niezwykli Puławianie - Opowiedz mi o swoim bohaterze

Niezwykl Puławianie praca.jpg

Kolejny sukces naszych uczniów!

         Pomimo, że nie możemy uczęszczać na tradycyjne zajęcia lekcyjne  i  uczymy się zdalnie, staramy się rozwijać nasze pasje i zainteresowania. Podejmujemy wyzwania i uczestniczymy w konkursach. Jeden z nich to Miejski Konkurs Literacko – Plastyczny „Niezwykli Puławianie - Opowiedz mi o swoim bohaterze”.

Był to konkurs poświęcony wybitnym mieszkańcom Puław, takim jak: Siostra Klara Staszczak, Halina Kędzierska „Alma”, Maria Kapturkiewicz–Szewczyk, prof. Anna Jelinowska „Verite”, Mieczysław Chabros „Polonus”, dr Wacław Hennel, Jan Klucha, kpt. Waldemar Żerek „Walet”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach. Przygotowując nasze prace zapoznaliśmy się z sylwetkami naszych lokalnych bohaterów. Uświadomiliśmy sobie, jakimi byli ludźmi, jak bardzo kochali innych i jak wiele byli w stanie dla nich zrobić, często przedkładając dobro innych ponad własne szczęście.

W ramach zmagań konkursowych przygotowaliśmy prace literackie – „Poznałam historię Niezwykłego Puławianina” – list
do kolegi lub koleżanki. W tej kategorii został doceniony list uczennicy klasy 5a Magdaleny Mikulskiej (II miejsce). W swoim liście Magda pisze:

(…) U mnie wszystko w porządku, choć strasznie tęsknię za moją klasą. Ty też pewnie masz lekcje zdalne, więc na pewno wiesz, o czym mówię. Dużo teraz jestem w domu więc czytam książki, oglądam różne programy telewizyjne,          a czasami chodzę z rodzicami na spacery.

Na ostatnim spacerze zwróciłam uwagę na rondo, które kilka lat temu powstała niedaleko mojego domu. Jego patronką jest Maria Kapturkiewicz -Szewczyk. Zapytałam rodziców kim była ta Pani i nie bardzo umieli mi odpowiedzieć, więc postanowiłam się czegoś o niej dowiedzieć. Okazało się, że jest to bardzo ciekawa postać związana z Puławami, więc powiem Ci o niej troszkę.

Pani Maria urodziła się  29 listopada 1931 roku w Tymbarku. W 1955 ukończyła Liceum Technik Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej i została skierowana do Puław. To właśnie w naszym mieście poznała swojego późniejszego męża, Bogdana Szewczyka (…).

Zorganizowała w Puławach pierwsze kółka podwórkowe. Swój dom zaadaptowała na pracownię artystyczno-plastyczną.

Pani Maria była bardzo odważną osobą. Zajmowała się działalnością konspiracyjną w czasach komunistycznych. Organizowała różne obchody świąt patriotycznych, choć w tamtych czasach było to zabronione. Razem z mężem drukowali  i kolportowali ulotki i gazetki  o treści antykomunistycznej(…).

Za swoje działania Maria Kapturkiewicz-Szewczyk została nagrodzona wieloma odznaczeniami. W wielu miejscach w Puławach została godnie upamiętniona.

Maria Kapturkiewicz-Szewczyk zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w 2013 roku.

Nie miałam pojęcia, że Pani Maria była taką ciekawą postacią. Była bardzo dobrą, uzdolnioną i odważną osobą. Chciałabym uczestniczyć w takich kółkach podwórkowych, jakie organizowała (…).

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała Marta Górka z klasy 4b. Oto fragment listu Magdy, która pięknie opisała sylwetkę Siostry Klary Staszczak.

(…)Piszę do Ciebie, bo chcę Ci opowiedzieć historię niezwykłej osoby związanej z moim miastem - Puławami. Jest nią Klementyna Staszczak. Urodziła się ona w 1905r. na Wołyniu. Tam się uczyła, a potem, po uzyskaniu zgody ojca, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Benedykta, przyjmując pseudonim Klara. Następnie rozpoczęła pracę w sierocińcu w Łucku. Zajmowała się opieką nad sierotami. To właśnie Siostra Klara Staszczak zorganizowała dom dziecka w Puławach. Zbierała dzieci opuszczone, półsieroty czy sieroty. Pierwszym budynkiem sierocińca był parter w willi profesora Teofila Cichockiego. Po kilku latach dom dziecka przeniesiono do budynku mieszczącego się przy ulicy Czartoryskich. Siostra Klara była dla dzieci jak matka, każdy mógł do niej pójść ze swoimi problemami. Nikomu nie odmówiła pomocy. Dbała nie tylko o wychowanie, ale również o  wygląd zewnętrzny dzieci. Nosiły one ładne ubrania, takie jak ich rówieśnicy ze zwykłych domów. Dzięki temu wszystkie dzieci mogły czuć się dobrze i nie myśleć stale o tym, że są sierotami.(…).

Opiekę nad Magdą i Martą sprawowała pani Urszula Furtak.

Z kolei  wyróżnienie w kategorii plastycznej Niezwykły Puławianin przy pracy – co uczyniło go wyjątkowym? Otrzymał Grzegorz Mirga z klasy 5a. Praca powstała pod kierunkiem pani Anny Grzesiak i przedstawia dra Wacława Hennela, harcerza Szarych Szeregów, wybitnego naukowca, opozycjonistę, związanego z NSZZ Solidarność, współinicjatora i twórcę puławskiej radiowej stacji nadawczej z okresu Stanu Wojennego, drukarza i kolportera. Tak właśnie Grzegorz przedstawia wizję niezwykłego Puławianina przy pracy:

 

Gratulujemy naszym Laureatom!