Prawa Człowieka w Unii Europejskiej

P1015629.JPG

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział  w spotkaniu poświęconym tematyce "Prawa Człowieka w Unii Europejskiej". Spotkanie zostało zorganizowane przez Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Puławy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach.