Lekcja demokracji 2023

123.JPG
W dniu 28 września 2023 r. tradycyjnie w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 13 kandydatów klas IV-VIII. Najwięcej chętnych do udziału w pracy SU było z klasy IV A- aż 5 uczniów. Głosowanie poprzedziła kampania wyborcza, podczas której kandydaci starali się pozyskać swoich wyborców. Najpopularniejszą formą zdobycia poparcia wyborców okazały się plakaty wyborcze. Kandydaci umieścili je na tablicach na korytarzach.
W demokratycznych wyborach wzięła udział społeczność uczniowska klas II-VIII. Każdy z wyborców oddawał swój głos na jednego z 13 kandydatów. Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach.