Inni

  1. Oligofrenopedagodzy
  2. Doradca zawodowy
  3. Terapeuci pedagogiczni
  4. Pedagodzy specjalni
  5. Kurator sądowy
  6. Socjoterapeuta
  7. Surdopedagog
  8. Resocjalizator

 Wykwalifikowani nauczyciele służą pomocą uczniom w miarę potrzeb.