Pedagog

W szkole rolę pedagoga pełni mgr Małgorzata Rokita oraz Zbigniew Szulowski.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek           

wtorek                   

środa                     

czwartek               

piątek                    

Rolę pedagoga specjalnego pełni mgr Aneta Stasiak.

FB_IMG_1666090595852 (2).jpg

Kim jest pedagog?
Jest to osoba, która może oferować czas i zainteresowanie dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują wsparcia.

Pedagog:
* dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
* udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
* udziela porad i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych,
* dba o zapewnienie dożywiania,* udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu własnych dzieci,
* rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
* rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów,
* organizuje pomoc w wyrównywaniu braków wiadomości szkolnych,

* organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom,
* organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
* udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi,
* wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do sądu dla nieletnich