Rekrutacja uzupełniająca

1be1a9ac-e221-41aa-9713-c2caacd28e5e.jpg

Zgodnie z zasadami rekrutacji, dnia 8 maja 2024 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach.

8 - 17 maja 2024 r. złożenie wniosku, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 - 22 maja 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

23 maja 2024 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych - „zerowych” składają w sekretariacie oświadczenie woli w formie papierowej od 24 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Rodzice przyszłych uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oświadczenie woli w systemie elektronicznej rekrutacji do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00.

3 czerwca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Szanowni Rodzice, macie kolejną szansę zapewnić dziecku miejsce w naszej przyjaznej i wszechstronnej społeczności szkolnej.

Z radością zapraszamy!

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Samorząd Uczniowski