"Granie na ekranie"

asza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pn. Granie na ekranie, realizowanym przez Fundację Dbam o mój z@sięg. Celem przeprowadzenia badania jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Udział w badaniu może wziąć uczeń, który uczęszcza przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku. W ramach projektu szkoła będzie mogła zgłosić swoich uczniów na szkolenia dla wolontariuszy akcji „Granie na ekranie”, które odbędą się w każdym województwie. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/ Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania pn. Młodzi Cyfrowi obrazującego stosunek polskiej młodzieży do internetu, smartfonów i nowych technologii. Raport do pobrania pod linkiem: https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Aktualności