Math games: Play to learn better!

Math.jpg


   

   

Math games: Play to learn better! To kolejny projekt eTwinning, w jakim uczestniczy nasza szkoła. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Powstał z potrzeby motywowania uczniów do nauki matematyki. Użycie niektórych gier matematycznych na zajęciach stało się punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu i rozwinięcia logicznego myślenia.

Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Turcja, Włochy, Jordania i Łotwa!

Uczniowie tych Państw realizują takie same zadania jak nasi wychowankowie:-)

Cele projektu to:

1. Zwiększenie motywacji i kreatywności uczniów.

2. Zwiększenie krytycznego myślenia

3. Kształtowanie wrażliwości na tematy o matematyce, której używamy na co dzień.

4. Integracja zespołu, w tym uczniów, którzy potrzebują wsparcia w nauce i kontaktach społecznych.

5. Podniesienie kompetencji językowych i matematycznych

6. Dzielenie się warsztatem między uczniami i nauczycielami z różnych zakątków świata.

7. Rozwijani umiejętności TIK.

8. Podniesienie jakości nauczania.

Styczeń upłynął nam na planowaniu projektu i poszukiwaniu partnerów. W lutym przedstawialiśmy swoją szkołę i projektowaliśmy logo projektu. Był miesiąc, w którym każda szkoła zaproponowała jedną, wybraną grę matematyczną. Wszyscy skorzystali z propozycji partnerów projektu i poznali różne proponowane gry. 18 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu, z okazji, którego powstał króciutki filmik animowany z udziałem awatarów stworzonych przez uczniów. Obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, ze zrealizowanych z uczniami działań powstało nagranie, które udostępnione zostało partnerom Projektu. Niebawem poznamy różne sylwetki słynnych matematyków... Każdy miesiąc to inne, ciekawe zadanie. Doświadczeniami z naszych działań regularnie dzielimy się na platformie eTwinning.