Order Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach

order przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 4.png

Nasi Przyjaciele

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży przez wzmacnianie ich zainteresowań. Dlatego często zapraszamy
w nasze progi niezwykle interesujące osoby z różnorodnych dziedzin: kultury, sztuki, prawa, bezpieczeństwa.
Nasi goście przybliżają uczniom swoje profesje, pasje, poszerzają ich horyzonty
i zaszczepiają ciekawością świata oraz chęciami poznawczymi.  
Pełni wdzięczności za owocną współpracę przyznajemy
Order Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 4
im. Mikołaja Kopernika w Puławach
.