Matematyczne Asy z zerówkowej klasy

uczniowie graja w karty matematyczne.jpg

Nowatorski charakter zajęć dotyczy stosowanych środków i metod pracy, a mianowicie Kart Grabowskiego. Mają one pomóc Zerówkowiczom polubić matematykę, rozwinąć drzemiące w nich zdolności, a przede wszystkim udoskonalić umiejętności matematyczne niezbędne do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Forma zabawowa gwarantuje u dzieci młodszych największą intensywność pracy. Przestrzeganie dokładnie sprecyzowanych reguł gier spełnia funkcje kształcąco - wychowawcze. Gry służą nie tylko procesowi poznania, ale uczą też poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie i sprzyjają uspołecznieniu. Uczą skutecznej komunikacji rówieśniczej i uczciwej rywalizacji. Dzieci chętnie korzystają z tej niezwykłej pomocy dydaktycznej i uczą się matematyki, nawet tego nie zauważając. Ta półroczna innowacyjna przygoda gwarantuje zwycięstwo dla każdego … ucznia, rodzica i nauczyciela! Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z „Kartami Grabowskiego dodawanie i odejmowanie”, oraz polecamy „Karty z tabliczką mnożenia” naszym siostrom, braciom, kolegom i koleżankom ze starszych klas.

Nie możemy doczekać się kolejnego rozdania.....