Oferta edukacyjna Powiatu Puławskiego 2022/23

oferta powiatu.jpg

Decyzja o wyborze szkoły ponadpodstawowej musi być bardzo dobrze przemyślana i podjęta rozważnie, gdyż jej konsekwencje będą miały wpływ na przyszłość młodego człowieka. Winna być podyktowana osobistymi predyspozycjami i zainteresowaniami każdego ucznia w powiązaniu z aktualną i prognozowaną sytuacją społeczno-gospodarczą.

Publikacja jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej w pliku pdf i na portalu https://issuu.com/powiatpulawski/docs/oferta_edukacyjna_2022-23.

oraz pod adresem: https://www.pulawy.powiat.pl/urzad/publikacje/publikacje-edukacyjne/n,253315,oferta-edukacyjna-powiatu-pulawskiego-2022-23.html