Rada rodziców

rada rodziców.jpg

ROK SZKOLNY 2022/2023

 - przewodniczący


 - zastępca


 - skarbnik

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.