Rada rodziców

rada rodziców.jpg

ROK SZKOLNY 2023/2024

KINGA MANOWIEC - przewodniczący

(kinga.manowiec@op.pl)


AGNIESZKA OLEKSIEWICZ - zastępca


MAREK MAJCHRZAK - skarbnik

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.