Trening Słuchowy TOMATIS

tomatisi.jpg

W naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 z powodzeniem realizowana jest metoda Treningu Słuchowego TOMATIS skierowana przede wszystkim do dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, dysleksją i trudnościami w nauce. Tuż przed końcem roku szkolnego zakończyła się druga seria tych zajęć. Metoda ta, znana również jako SAPL, to metoda treningu słuchowego opracowana przez Alfreda Tomatisa w latach 50. XX wieku.

Jej głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka, przede wszystkim eliminacja zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, co może prowadzić do poprawy koncentracji, kreatywności, zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, a także zwiększenia potencjału w nauce i rozwoju psychoruchowym. Terapia Tomatis’a polega na regularnym słuchaniu specjalnie przygotowanych dźwięków muzyki za pomocą specjalistycznego sprzętu. W ramach stymulacji neurosensorycznej, terapia Tomatis’a kształtuje uwagę słuchową, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach życia. Efekty u ucznia po zakończeniu terapii metodą Tomatis’a mogą być różne, ponieważ każdy organizm reaguje indywidualnie.

Korzyści, które przynosi terapia to:

1. Poprawa koncentracji i uwagi: Uczniowie mogą doświadczyć zwiększonej zdolności do skupienia uwagi na zadaniach szkolnych lub codziennych.

2. Lepsza koordynacja ruchowa: Metoda Tomatis’a może wpłynąć na rozwój układu nerwowego, co może przyczynić się do poprawy koordynacji ruchowej.

3. Rozwinięcie zdolności językowych: Dzięki stymulacji słuchowej uczniowie mogą lepiej odbierać dźwięki mowy, co może pomóc w nauce języków obcych lub w ogólnym rozwoju komunikacyjnym.

4. Zwiększenie pewności siebie: Poprawa funkcji słuchowej może wpłynąć na ogólną samoocenę ucznia, co może przełożyć się na większą pewność siebie.

5. Lepsze wyniki w nauce: Choć nie ma gwarancji, że terapia Tomatis’a bezpośrednio przyczyni się do lepszych ocen, to poprawa funkcji słuchowej może pomóc uczniom w przyswajaniu wiedzy i radzeniu sobie z naukowymi wyzwaniami.

Metoda Tomatis’a to fascynująca terapia, która może przynieść wiele korzyści naszym uczniom. Po wakacjach kolejni uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z terapii w ramach zajęć prowadzonych w naszej szkole.