Spotkanie Naszych Najlepszych

17 marca uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen za I semestr bieżącego roku szkolnego, spotkali się z dyrekcją szkoły. Nasi Najlepsi usłyszeli podziękowania za trud włożony w naukę, otrzymali listy gratulacyjne dla swoich rodziców. Czekały na nich również niespodzianki - występ muzyczny Jakuba Trojaka oraz słodki poczęstunek w postaci tortu, który ufundowała Rada Rodziców. Jeszcze raz gratulujemy Naszym Najlepszym i życzymy dalszych sukcesów.