Projekt - Kije zamiast telefonu

kije zamiast telefonu.jpg
Projekt w naszej szkole realizowany jest przez Fundację BezMiar 10690321_996737717064199_354063051444317350_n.jpg
Finansowany jest z budżetu Miasta Puławy, ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.
Projekt realizujemy pod merytorycznym patronatem Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.
Projekt ma charakter pilotażowy i realizowany jest w klasach IV - VIII Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach
Po jego zakończeniu podzielimy się wnioskami z jego realizacji.